Indywidualny lektorat zamiast kursu: poznaj zalety tego rozwiązania

Remigisz Szulc
20.11.2023

Chcesz nauczyć się nowego języka obcego? Naturalnym krokiem wydaje się pójście na zorganizowany kurs w lokalnej szkole językowej. Są jednak alternatywy, a jedną z nich jest indywidualny lektorat, który oferują m.in. nauczyciele, lektorzy czy tzw. native speakerzy. W naszym poradniku omawiamy kilka zalet indywidualnego lektoratu w zestawieniu z kursem.

Rzeczywiście indywidualne tempo nauki

Indywidualny lektorat to świetne rozwiązanie dla osób, które czują się niekomfortowo podczas zorganizowanych kursów z uwagi na np. szybsze lub wolniejsze przyswajanie materiału. Tutaj lektor może w pełni dopasować tempo do predyspozycji ucznia, nie oglądając się na innych, co jest bardzo dużą zaletą.

Większe zaangażowanie lektora

Oczywiście zawodowi lektorzy angażują się również w lekcje grupowe, natomiast indywidualny lektorat daje większe możliwości w zakresie nawiązania profesjonalnej relacji ze słuchaczem, opracowania indywidualnego planu nauki, skupienia się na tych aspektach, które wymagają szczególnej uwagi lub są najważniejsze z punktu widzenia chociażby sytuacji zawodowej ucznia (np. słownictwo profesjonalne).

Szybkie korygowanie błędów

Indywidualne lekcje sprzyjają natychmiastowemu wychwytywaniu wszelkich błędów, na przykład w wymowie, które lektor może na bieżąco korygować. Dzięki temu te błędy się nie utrwalają, co ma bezpośrednie przełożenie na efektywność nauki. 

Większa elastyczność

Praktyczną zaletą indywidualnego lektoratu jest to, że zyskujemy tutaj możliwość ułożenia planu spotkań w sposób odpowiadający zarówno lektorowi, jak i uczniowi – na przykład wieczorami, w weekendy etc. Jest to bardzo ważne z perspektywy osób aktywnych zawodowo.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie