Polskie uczelnie otwarte na studentów uciekających z Ukrainy

Jerzy Biernacki
10.03.2022

Fala uchodźców z Ukrainy do Polski wzbiera coraz mocniej. Do 8 marca polsko-ukraińską granicę przekroczyło już ponad milion uciekinierów przed wojną. Są wśród nich młodzi ludzie, którzy musieli opuścić swoje macierzyste uczelnie. Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o możliwości kontynuowania studiów w Polsce na preferencyjnych warunkach.

Uproszczona procedura

Uchodźcy z Ukrainy, którzy chcą dalej kształcić się na polskiej uczelni, muszą jedynie złożyć wniosek wraz z dokumentacją poświadczającą dotychczasowy tryb pobierania nauki, a następnie poczekać na decyzję rektora. Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że nie ma konieczności nostryfikowania już uzyskanego dyplomu.

Z kolei pracownicy naukowi z Ukrainy mogą kontynuować karierę na polskich uczelniach na dokładnie takich samych zasadach – po złożeniu indywidualnego wniosku. Warto przy tym zaznaczyć, że w większości przypadków wymagana będzie co najmniej podstawowa znajomość języka polskiego.

Studia dla uchodźców dostępne za darmo

Bardzo ważna informacja przekazana przez MEiN dotyczy zwolnienia z odpłatności za studia na państwowych uczelniach. Z tego przywileju skorzystają osoby mające status uchodźcy, korzystające z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, mające Kartę Polaka, będąc małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego w Polsce.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy chcą kontynuować lub podjąć naukę w Polsce, mogą również wnioskować o zapomogę, stypendium rektora lub stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe procedury określa każda uczelnia z osobna.

Ponadto uchodźcy, osoby korzystające z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, mające Kartę Polaka, będące małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego w Polsce mogą wnioskować o stypendium socjalne lub kredyt studencki.

Szczegółowe informacje dla Ukraińców chcących kształcić się w Polsce zostały zebrane w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Można ją znaleźć pod tym linkiem (w języku polskim i ukraińskim): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-naukowcow-przybywajacych-z-ukrainy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie