HR przyszłości, czyli nowe technologie włączone w proces rekrutacji

Marek Szydełko
03.02.2022

Tradycyjna rekrutacja przechodzi do przeszłości. Dziś można śmiało powiedzieć, że przyszłość rekrutacji będzie przede wszystkim bazować na zautomatyzowanych procesach. Coraz częściej zespoły HR wykorzystują nieszablonowe rozwiązania oparte na nowych technologiach. Unikalne narzędzia selekcji pracowników znacznie skracają czas weryfikacji składanych aplikacji i ułatwiają wybór odpowiedniego kandydata. W wielu dużych korporacjach stosuje się metodę wykorzystującą technikę grywalizacji, psychologii, psychometrii, a także sztucznej inteligencji. Na czym polega nowy trend w procesach rekrutacji pracowników i jakie są tego korzyści?

Dedykowane gry komputerowe wypierają klasyczną rozmowę o pracę

Dotychczas wyszukiwanie kandydatów było żmudnym procesem, który polegał na przeglądaniu setek CV potencjalnych kandydatów. Na tej podstawie wybierano osoby, które przechodziły to kolejnych etapów. Niestety z biegiem czasu kandydaci nauczyli się pisać „dobre CV”, pełne wymaganych kwalifikacji. Dzięki temu wielu pracowników zdobywało pracę, nie spełniając podstawowych wymagań. Rekruterzy dostrzegli wady tradycyjnej rekrutacji, ponieważ duża część kandydatów z łatwością potrafiła przewidzieć korzystne dla nich odpowiedzi. Wiele osób zdobywało dane stanowisko, dzięki umiejętnościom komunikacyjnym i sile perswazji. Bardzo często, zespoły HR wybierały danego kandydata albo na bazie intuicji, albo na bazie narzędzi, które w praktyce w ogóle nie spełniały swoich funkcji. Stąd też, potrzeba wprowadzenia nowoczesnych technik rekrutacji, takich jak gry komputerowe. Są one odporne na manipulacje, jak również potrafią dostarczyć rekruterom rzetelną informację zweryfikowaną naukowo i biznesowo.

Jak podkreśla Mateusz Bereziewicz, prezes zarządu i założyciel NeuroGames Lab Sp. z o.o., polskiego startupu naukowo-technologicznego, który opracował innowacyjne narzędzie selekcyjne w formie gry psychometrycznej o nazwie GameHR Sales - Obserwujemy, że rekruterzy są coraz bardziej świadomi nieefektywności tradycyjnego procesu rekrutacji i chętnie sięgają po kreatywne rozwiązania. Dedykowane gry komputerowe są zdecydowanie bardziej odporne chociażby na błędy poznawcze (np. efekt aureoli), które towarzyszą każdemu rekruterowi podczas spotkania z kandydatem. Nowe technologie włączone w proces rekrutacji pozwalają przede wszystkim na bardzo jakościową selekcję kandydatów jeszcze na etapie przed rozmową kwalifikacyjną. Dzięki temu rekruter spotyka się tylko z wybranymi i rekomendowanymi przez grę kandydatami.

Na czym polega unikalność takiej gry? Co istotne, do selekcji najlepszych pracowników gra wykorzystuje technikę grywalizacji, neuronaukę,  psychologię, psychometrię i sztuczną inteligencję. Potencjalny kandydat bierze udział w dedykowanej grze, a uzyskanie przez niego pozytywnego wyniku pozwala na przejście do kolejnego etapu rekrutacji. Dzięki temu proces rekrutacji jest bardziej naturalny, bezstresowy. Z kolei ostateczna decyzja podjęta przez zespół HR jest bardziej miarodajna, oparta na rzeczywistych przesłankach, a nie tylko intuicji i subiektywnej ocenie czy też deklaratywnym CV. Narzędzie GameHR Sales pomaga wstępnie wybrać kandydatów posiadających pożądane naturalne predyspozycje i umiejętności do stanowisk sprzedażowych, takie jak wiara we własne możliwości, kreatywność, inteligencja emocjonalna, logiczne myślenie jak również proaktywność, a także uwzględnić mocne i słabe strony, dzięki którym może zostać przypisany do odpowiedniego stanowiska, niekoniecznie tego, na które się zrekrutował.

Korzyści dla rekrutera i kandydata

- Dzięki wdrożeniu gry psychometrycznej – GameHR Sales - rekruterzy oszczędzają wiele czasu i energii na niepotrzebną pracę operacyjną oraz spotkania z kandydatami, którzy nie powinni być rekomendowani dla danych stanowisk. Mowa o osobach mających całkowicie inny profil osobowościowy czy mocne strony, których potencjał mógłby być wykorzystany zdecydowanie lepiej na innych stanowiskach pracy. Nasza gra celuje przede wszystkim w umiejętności miękkie z domieszką umiejętności twardych, takich jak np. logiczne myślenie. Z naszych badań wynika, że jest ono bardzo potrzebne do tego, by dana osoba potrafiła realnie „domykać” sprzedaż, a tym samym mieć większe, średnie wyniki sprzedaży z każdego miesiąca. Co ważne, została zaprojektowana głównie dla działów sprzedaży dużych firm i jest kalibrowana na każdy nowy sektor, tj.: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z sektora ICT, FMCG, oraz Call Center – objaśnia Mateusz Bereziewicz, główny twórca i pomysłodawca GameHR Sales.

Nowoczesna forma rekrutacji to nie tylko korzyści dla firmy, to również wiele praktycznych atutów dla osoby ubiegającej się o pracę. Etap selekcji w procesie rekrutacji polega przede wszystkim na tym, że dział HR lub rekrutacji z danej firmy, wysyła specjalnie przygotowany link z dostępem do gry, do wybranych osób czy też potencjalnych kandydatów. Wówczas dana osoba, może przechodzić przez kolejne etapy gry w miejscu, gdzie czuje się bezpiecznie, komfortowo i nie musi udawać kogoś kim nie jest. Zazwyczaj jest to własny dom lub mieszkanie czyli najbardziej bezpieczne otoczenie dla danego kandydata, w którym czuje się sobą. W efekcie potencjalni kandydaci nie musza przychodzić na spotkania rekrutacyjne do firmy, a dane organizacje mogą w ten sposób zoptymalizować koszty i czas poświęcony na proces rekrutacji. Dla kandydatów do pracy to także możliwość zapoznania się ze strukturą i funkcjonowaniem firmy w atrakcyjny i nieszablonowy sposób.

Jak zauważa Mateusz Bereziewicz - Możemy powiedzieć, że nasz model biznesowy został zauważony i doceniony przez wiele firm i instytucji. Widzą one ogromny potencjał wykorzystania kreatywnych i interdyscyplinarnych rozwiązań w swoich działach HR. GameHR Sales to neuronaukowo zwalidowane narzędzie psychometryczne w formie gry, które daje przede wszystkim obiektywną informację, aby podjąć biznesową decyzję.

Więcej informacji o interdyscyplinarnej technologii wypracowanej przez NeuroGames Lab Sp. z o.o. można dowiedzieć się na stronie www.NeuroGamesLab.com

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie