Jak zatrzymać najlepsze talenty w firmie?

Maciej Piwowski
02.01.2024

Na bardzo trudnym rynku pracy ogromnym wyzwaniem, przed jakim stają pracodawcy, jest nie tyle znalezienie odpowiednich pracowników, co zatrzymanie ich w firmie. Szczególnie ważne jest to, aby nie tracić najlepszych talentów na rzecz konkurencji. Kilka wskazówek, które pozwolą Ci zatrzymywać najbardziej wartościowych pracowników w firmie, znajdziesz w naszym poradniku.

Odpowiednie wynagrodzenie

Nie ma co ukrywać, że wciąż jedną z głównych motywacji do pracy jest atrakcyjne wynagrodzenie. Jeśli tego zabraknie, to nie licz na to, że najlepsze talenty pozostaną wierne Twojej firmie. Musisz znaleźć środki na odpowiednie wynagradzanie osób, od których zależy powodzenie Twojego biznesu.

Jasne zasady awansu zawodowego

To ważne, aby pracownicy wiedzieli, co i w jakim czasie muszą zrobić, aby uzyskać awans zawodowy, a także poznali zasięg swoich możliwości w danej firmie. Jeśli pracownik wie, że ma możliwość zajęcia stanowiska kierowniczego czy nawet wejścia do zarządu spółki, to zyska solidny argument przemawiający za sumienną pracą w danej firmie.

Ścieżka rozwoju

Jeśli stworzysz pracownikom warunki do rozwoju, to dasz im dobry powód, aby nie szukali szczęścia w konkurencyjnych firmach. Tutaj dobrym pomysłem będzie np. zapewnienie pracownikom bezpłatnych szkoleń, sfinansowanie kursów zawodowych czy językowych, wysyłanie najlepszych talentów na staże do zagranicznych oddziałów etc.

Rozwój przedsiębiorstwa

O atrakcyjności danego miejsca pracy decyduje również to, czy firma rzeczywiście się rozwija, staje się konkurencyjna, pozyskuje coraz lepszych klientów i realizuje ambitne projekty. Jeśli tego zabraknie, to pracownik nie będzie zainteresowany kontynuowaniem kariery w takim zakładzie i po prostu poszuka szczęścia u konkurencji, dbając przede wszystkim o własny interes (za co trudno go winić).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie