Jakie są narzędzia rekrutacji pracowników?

Jerzy Biernacki
06.12.2017

Czasem bywa tak, że już po wysłaniu CV otrzymujemy posadę, na którą aplikowaliśmy. Znacznie częściej jednak dopiero po rozmowie kwalifikacyjnej dostajemy informację zwrotną odnośnie naszego zatrudnienia lub niezatrudnienia w danej firmie. Istnieją jednak przypadki, kiedy rekruterzy posługują się znacznie szerszą gamą narzędzi niż te wyżej wymienione.

Cały system rekrutacyjny składa się z kilku etapów. Wśród nich odnaleźć można momenty takie jak: stworzenie przez pracodawcę miejsca pracy, opisanie przez niego wolnego stanowiska, zredagowanie i umieszczenie ogłoszenia o pracę, nadesłanie CV przez kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne, podjęcie przez rekrutera decyzji odnośnie zatrudnienia kogoś w firmie oraz ustalenie warunków współpracy pomiędzy świeżo upieczonym pracownikiem a pracodawcą.

Występowanie tych etapów nie jest niczym dziwnym i w gruncie rzeczy stanowi naturalną kolej rzeczy przy funkcjonowaniu całej machiny rekrutacyjnej. Nasze zdziwienie może pojawić się jednak wtedy, gdy zaczniemy przypatrywać się bliżej narzędziom rekrutacyjnym, które coraz częściej wykorzystywane są przez pracodawców lub agencje pracy wykonujące dla nich outsourcing, a które takie oczywiste już nie są. O większości z nich zapewne wielu ludzi w ogóle nie słyszało. Warto jednak poznać je zawczasu.

Oto dwa najpopularniejsze spośród wielu narzędzi rekrutacyjnych innych niż standardowe analizowanie CV oraz rozmowy kwalifikacyjne:

1. Różnorodne testy

Kiedy aplikujemy na jakieś stanowisko, musimy znać wymagania, jakie go dotyczą. Pracodawcy, aby sprawdzić przydatność kandydatów, często decydują się na zorganizowanie różnego rodzaju testów mających na celu określenie, jakie predyspozycje dane osoby posiadają. Metoda testowania osób ubiegających się o stanowisko w firmie nie wzięła się znikąd. Przecież wiele zawodów wymaga posiadana określonego wachlarza cech czy umiejętności. I tak do najczęściej przeprowadzanych testów należą:

Testy na IQ - a więc metody sprawdzenia, jak rozwinięty jest umysł kandydata ubiegającego się o stanowisko w firmie. Dzięki tego typu testom pracodawcy mogą zbadać jednak nie tylko inteligencję praktyczną, ale również akademicką i emocjonalną osoby badanej.

Testy wiedzy – czyli testy ściśle powiązane z posiadaniem wiedzy na dany temat. Dzięki tego typu sprawdzianom rekruter jest w stanie orzec, który z kandydatów najlepiej nadaje się na dane stanowisko w firmie ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie.

Testy na osobowość – pomagają one w poznaniu typu charakteru każdego z kandydatów. Ułatwiają ocenę przydatności danej osoby na stanowisku, na które aplikuje. Testy tego typu uważane są za jedne z najważniejszych – bywa, że mówi się o nich jako o istotniejszych nawet od tych dotyczących wiedzy. Przecież ktoś, kto nie jest osobowością przywódczą, nie sprawdzi się na posadach kierowniczych i menadżerskich.

Więcej informacji na temat rekrutacji pracowników znajdziecie na stronie https://lobohr.pl/oferta-dla-pracodawcy/

2. Case study – czyli pokaż, co zrobisz

Metoda case study należy do coraz powszechniej stosowanych narzędzi rekrutacyjnych. Jej celem jest pokazanie rekruterowi, jak kandydat radzi sobie w sytuacjach niespodziewanych i mających miejsce pod presją zarówno czasową jak i nerwową.

Sposób ten polega na przedstawieniu kandydatowi jakiegoś problemu. Rekrutowany ma za zadanie wskazanie sposobu jego rozwiązania i celu, jaki chce osiągnąć, wykładając przy tym analizę całej zaistniałej sytuacji i wnioski z niej płynące. Dzięki tej metodzie rekruter może poznać sposób myślenia badanego i jego stosunek do rozwiązywania spraw kłopotliwych. Do dziś sposób ten uchodzi za jeden z najbardziej efektywnych.

A to tylko dwa spośród kilkunastu narzędzi stosowanych przez rekruterów zarówno wewnątrzfirmowych jak i tych działających na zlecenie agencji pracy. Sposobów na zbadanie kwalifikacji kandydata i jego przydatności na danym stanowisku istnieje wiele i pewnie powstanie jeszcze dużo. Warto być z nimi na bieżąco – nie wiadomo przecież, kiedy kolejny raz przyjdzie nam uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.