Szkolenia kwalifikacyjne na przewóz osób – przegląd dostępnych opcji

Piotr Kowalczyk
02.07.2024

Przewóz osób to kwalifikacja, która otwiera szerokie możliwości w zakresie poszukiwania atrakcyjnie płatnej pracy lub założenia własnego biznesu. Zdobycie odpowiednich uprawnień musi być poprzedzone ukończeniem odpowiedniego szkolenia. Przegląd takich kursów znajdziesz w naszym poradniku.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Szkolenie przeznaczone dla kierowcy z prawem jazdy kat. D uzyskanym po 10 września 2008 r. Wymagane jest ukończenie 23 lat oraz ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej dla kat. C. Dodatkowo trzeba posiadać numer PKZ, zaświadczenia lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Szkolenie dla kierowców z prawem jazdy kat. D uzyskanym po 10 września 2008 r., ,mających poniżej 23 lat, ale powyżej 21, którzy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej dla kategorii C, posiadają numer PKZ, zaświadczenie lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie dla osób z prawem jazdy kat. D uzyskanym po 10 września 2008 r., mających powyżej 23 lat, posiadających numer PKZ, zaświadczenie lekarskie i psychologiczne.

Kwalifikacja wstępna

Dla osób z prawem jazdy kat. D uzyskanym po 10 września 2008 r., poniżej 23. roku życia, posiadających numer PKZ, zaświadczenie lekarskie i psychologiczne.

Szkolenie okresowe

Jest to kurs dedykowany kierowcom już posiadającym prawo jazdy kat. D uzyskane przed 10 września 2008 r., którzy muszą odnawiać uprawnienia co 5 lat. Wymagane są tylko ogólne badania lekarskie i psychotechniczne.

Po ukończeniu szkolenia trzeba jeszcze wymienić prawo jazdy na dokument z kodem 95, co potwierdza posiadanie uprawnień do przewozu osób.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie