Wypadek w drodze do pracy - odszkodowanie bez tajemnic

Maciej Piwowski
23.11.2017

Wypadki w drodze do pracy zdarzają się równie często jak wypadki w pracy, a ich konsekwencje są nierzadko równie poważne. Czy poszkodowany pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

Kiedy można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

Osoba, która nie może pracować z powodu obrażeń, jakie poniosła w wypadku w drodze do pracy, może starać się o wypłatę różnego rodzaju świadczeń. Konieczne jest jednak spełnienie następujących warunków:

1. Zdarzenie, w którym ucierpiał pracownik, zostało zakwalifikowane jako wypadek w drodze do pracy.

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy za zdarzenie takie uważa się nagły wypadek spowodowany przyczyną zewnętrzną. Musi ono nastąpić w drodze do miejsca, w którym poszkodowany wykonuje pracę lub inną działalność będącą tytułem ubezpieczenia rentowego. Droga ta musi być najkrótsza i nie może zostać przerwana.

Oznacza to, że poszkodowany w chwili nastąpienia zdarzenia musiał zmierzać bezpośrednio do pracy. W niektórych przypadkach przerwanie drogi do pracy nie jest jednak uznawane za istotną przeszkodę w uzyskaniu odszkodowania za wypadek w drodze do pracy. Jeśli przerwanie drogi było uzasadnione, a zmiana drogi do miejsca pracy można ubiegać o świadczenie. Podobnie jest w sytuacji, gdy poszkodowany zmierzał do pracy drogą dłuższą, ale dogodniejszą ze względów komunikacyjnych.

Co istotne, odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy można otrzymać nie tylko w przypadku, gdy nastąpi on w czasie podróży do miejsca zatrudnienia, ale także gdy poszkodowany przemieszczał się do:

  • miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  • miejsca zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  • miejsca zwykłego spożywania posiłków,
  • miejsca odbywania nauki lub studiów.

2. W chwili wystąpienia wypadku poszkodowany pracownik podlegał ubezpieczeniu chorobowemu.

Jeśli pracownik nie ma możliwości świadczyć pracy w wyniku wypadku w drodze do pracy, może ubiegać się o zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia ubezpieczenia, w dodatku świadczenie to przysługuje mu bez okresu wyczekiwania w 100% podstawy wymiaru.

Co ważne, nie wszystkie umowy, na podstawie których świadczy się pracę, są oskładkowane. Przykładem może być umowa o dzieło zawarta z podmiotem innym niż pracodawca.

3. Po stronie osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za skutki wypadku istnieje odpowiedzialność cywilnoprawna.

Oprócz świadczeń wypłacanych przez ZUS poszkodowany w wypadku w drodze do pracy pracownik może się ubiegać o odpowiednie sumy przysługując mu na mocy przepisów kodeksu cywilnego. Są to:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • odszkodowanie (można zaliczyć do niego koszty leczenia, koszty specjalnej diety, koszty dojazdów osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych, koszty sprawowanej przez osoby trzecie opieki i pielęgnacji),
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub pogorszenia widoków na przyszłość.

Możliwość starania się o wypłaty na podstawie kodeksu cywilnego zależy jednak od tego, czy podmiot, od którego pracownik ma zamiar dochodzić świadczeń, rzeczywiście ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Konieczne zatem będzie wykazanie zaniedbań, które doprowadziły do powstania szkody u pracownika.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat odszkodowania za wypadek w drodze do pracy, warto przeczytać także poniższy artykuł: http://odszkodowaniedlapracownika.pl/wypadek-w-drodze-do-pracy/kiedy-odszkodowanie-za-wypadek-w-drodze-do-pracy/.

Artykuł partnera serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.