Dlaczego warto studiować filologię angielską?

Maciej Piwowski
03.08.2022

Studia językowe otwierają drzwi do świata pełnego ciekawych perspektyw i możliwości. Filologia angielska jest jednym z najpopularniejszych kierunków w Polsce, lecz czy warto go studiować, skoro coraz więcej osób biegle włada tym językiem bez kierunkowego wykształcenia?

Studia językowe otwierają drzwi do świata pełnego ciekawych perspektyw i możliwości. Filologia angielska jest jednym z najpopularniejszych kierunków w Polsce, lecz czy warto go studiować, skoro coraz więcej osób biegle włada tym językiem bez kierunkowego wykształcenia?

Językowe umiejętności Polaków

Poziom znajomości języka angielskiego rodaków jest przeciętny. W społeczeństwie jest ogromny procent osób, które nigdy nie miały okazji nauczyć się obcego języka; są też tacy, którzy opanowali wyłącznie podstawowe zwroty. Jeśli więc zachodzi potrzeba tłumaczenia firmowego maila czy rozmów z zagranicznym klientem, należy wykazać językowe umiejętności. Takie właśnie zagwarantują studia filologii angielskiej.

Nie tylko słówka i gramatyka

Wyobrażenie o studiach językowych wśród kandydatów na studia jest co najmniej mylące. Wielu kojarzy kierunek ze żmudnym wkuwaniem słówek i wykonywaniem dziesiątek zadań gramatycznych.

Filologia angielska to studia pozwalające na zapoznanie się z kulturą i historią krajów anglojęzycznych, przekazując szeroki zakres wiedzy niemal z każdej dziedziny. Studenci zgłębiają tajniki prawidłowej wymowy, poznają literaturę i twórczość autorów, którzy uznawani są dziś za dziedzictwo kulturowe, piszą eseje czy biorą pod lupę kwestie językoznawcze.

Na głęboką wodę

Dla wielu początkujących studentów filologii angielskiej będą skokiem na głęboką wodę. Zajęcia w większości prowadzone są w języku angielskim, co może na początku stanowić pewną barierę. Od studentów również wymaga się wypowiedzi w docelowym języku, a wykładowcy od samego początku zwracają uwagę na styl, poprawność gramatyczną czy dobór słownictwa.

Wśród uczniów często znajdują się także obcokrajowcy. To już na samym początku wymusza komunikację w języku angielskim, który jest uniwersalną formą porozumiewania się. Na początku wymiana zdań w mało znanym języku może wydawać się przerażająca, jednak po kilku tygodniach jest już naturalnym zjawiskiem.

Nie tylko dla przyszłych tłumaczy i nauczycieli

Studia językowe kształcą nie tylko osoby, które wiążą swoją przyszłość z pracą nauczyciela lub tłumacza. Język angielski to język szybko rozwijającego się świata – zapotrzebowanie na pracowników z jego zaawansowaną znajomością jest bardzo duże niemal w każdej branży. W trakcie nauki studenci wybierają specjalizację, której tajniki zgłębiają, pisząc pracę magisterską.

Absolwenci kierunku filologia angielska bez problemu znajdą pracę w biznesie, turystyce, sektorze usług i sektorze publicznym, strefie marketingu i zarządzania, a także w wydawnictwach na stanowisku redaktora.

Nie tylko zajęcia językowe

Program studiów na kierunku filologia angielska obejmuje zarówno przedmioty ściśle związane z historią krajów anglojęzycznych, jak i wykłady w języku polskim. Studenci zapoznają się z metodyką nauczania, filozofią, podstawami prawa czy psychologią.

Czy warto studiować anglistykę? Doskonała znajomość języka, perfekcyjne umiejętności komunikacyjne, a także głęboka świadomość zagadnień kulturowych i literackich bez wątpienia pozwolą na podjęcie rozwojowej pracy.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie