Chcesz zostać policjantem? Poznaj etapy przyjęcia do służby

Remigisz Szulc
07.11.2016

Zawód policjanta przez lata był w Polsce obiektem żartów. Dużo mówiło się o słabych zarobkach, ryzyku, niskim poważaniu społecznym. Obecnie jednak jest to bardzo ciekawa alternatywa dla osób, którym zależy na stabilności zatrudnienia i licznych przywilejach. Aby zostać policjantem trzeba jednak przejść długą ścieżkę edukacji. Poznaj jej etapy.

Kto może zostać policjantem?

Najważniejsze kryteria stawiane przed kandydatami do służby w policji to:

  • polskie obywatelstwo
  • nieposzlakowana opinia
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • posiadanie pełni praw publicznych
  • posiadanie średniego wykształcenia
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej

Ponadto kandydat musi mieć odpowiednie cechy psychofizyczne do wykonywania tego zawodu i dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej.

Jak zostać policjantem krok po kroku?

Na początek trzeba złożyć podanie o przyjęcie do służby. Można to zrobić w każdej komendzie wojewódzkiej lub w wybranych komendach miejskich i powiatowych. Najlepiej wybrać moment, gdy policja ogłasza nabór na nowych kandydatów.

Po złożeniu wszystkich dokumentów rusza postępowanie kwalifikacyjne. Kandydat zostanie zaproszony na test wiedzy, który składa się z 40 pytań. Im więcej punktów zdobędzie, tym większe ma szanse na przyjęcie do służby. Pytania są z zakresu prawa, ale też wiedzy ogólnej.

Kolejny jest test sprawności fizycznej. Aby do niego przystąpić kandydat musi mieć ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych oraz zaopatrzyć się w strój sportowy. Do zaliczenia testu wymagane jest pokonanie toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund.

Ważne

W przypadku niezaliczenia testu kandydat ma 30 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do powtórnej próby.

Kolejnym etapem są badania psychologiczne przeprowadzane przez psychologów w komendach wojewódzkich policji. Do zdobycia jest 60 punktów. Specjalista ocenia predyspozycje psychiczne i intelektualne kandydata.

Po zaliczeniu wszystkich testów kandydat zostaje zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z czteroosobową komisją. Tutaj także przyznawane są punkty – aby zaliczyć rozmowę trzeba zdobyć minimum 36 punktów.

Na koniec kandydat staje jeszcze przed komisją lekarską i wypełnia ankietę bezpieczeństwa osobowego. O przyjęciu do służby decyduje liczba zdobytych punktów – na tej podstawie układana jest lista rankingowa. Jeśli kandydatowi się poszczęści, to zostaje wysłany na 5,5-miesięczne szkolenie do szkoły policyjnej.

Jak widać droga do zostania policjantem jest długa i dość wyboista. Nagroda to duża pewność zatrudnienia, liczne przywileje zawodowe i mimo wszystko spory prestiż.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.