Kiedy może dojść do unieważnienia egzaminu maturalnego?

Jerzy Biernacki
07.02.2018

Taka sytuacja zdarza się stosunkowo rzadko, ale zawsze ma bardzo poważne konsekwencje dla maturzysty. Jeśli egzamin zostanie unieważniony z Twojej winy, to nie będziesz mieć możliwości podejścia do egzaminu poprawkowego w sierpniu (w przypadku nieobowiązkowego egzaminu dodatkowego otrzymasz natomiast wynik 0%). Przeczytaj, w jakich przypadkach może dojść do unieważnienia egzaminu maturalnego.

Unieważnienie na sali egzaminacyjnej

Podczas pisania egzaminu maturalnego uczniów obowiązuje konkretne wytyczne, do których trzeba się dostosować. Na prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwają nauczyciele. Ich zadaniem jest przede wszystkim sprawdzanie, czy uczniowie pracują samodzielnie i czy nie przeszkadzają kolegom.

Głównym powodem przerwania egzaminu i jego unieważnienia jest oczywiście ściąganie. Jeśli nauczyciel Cię na tym przyłapie, natychmiast zostaniesz wyproszony z sali z gwarancją niezdania matury.

Podobny los spotka ucznia, który wniesie na salę egzaminacyjną telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne, niedozwolone przybory lub niebezpieczne narzędzie. Nawet jeśli uda Ci się przemycić np. smartfona, a telefon nagle zadzwoni, nie będzie żadnych tłumaczeń – nauczyciel każe Ci się spakować i wyjść.

Z unieważnieniem egzaminu muszą się także liczyć uczniowie, którzy przeszkadzają innym, głośno się zachowują, czytają pytania na głos lub swoim zachowaniem urągają powadze matury.

Unieważnienie na etapie sprawdzania pracy

To najgorszy możliwy scenariusz, ponieważ taka sytuacja jest dla ucznia bardzo zaskakująca. Egzaminator sprawdzający pracę maturalną może ją unieważnić, jeśli stwierdzi, że została napisana niesamodzielnie. Jak do tego dochodzi?

Wystarczy, że do tego samego egzaminatora trafią prace osób piszących maturę w jednej sali, które rzeczywiście prowadziły kooperację. Wówczas ich odpowiedzi mogą być identyczne, a to zawsze budzi podejrzenia. Egzaminator, który ma wątpliwości co do samodzielności pracy ucznia, wnioskuje o unieważnienie egzaminu do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pamiętaj!

W takiej sytuacji egzamin jest unieważniany z automatu i dotyczy to obu uczniów, których prace były łudząco podobne.

Egzaminator może także stwierdzić, że uczeń podczas pisania matury korzystał ze ściągi. Będzie tak, jeśli w pracy znajdą się ewidentnie przepisane fragmenty książek czy podręczników. Pamiętajmy, że egzaminatorzy są doświadczonymi nauczycielami i doskonale znają materiały, z których uczą się maturzyści. Potrafią więc ocenić, czy odpowiedź była tylko inspirowana źródłem, czy została perfidnie z niego przepisana.

Jeśli Twój egzamin zostanie unieważniony na etapie sprawdzania, będzie Ci przysługiwać prawo wglądu do pracy, o co musisz wystąpić do CKE.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie