Kurs dla operatorów wózków jezdniowych – co trzeba o tym wiedzieć?

Piotr Kowalczyk
19.04.2022

Jednym z najpopularniejszych kursów zawodowych w naszym kraju jest ten dla operatorów wózków jezdniowych, nazywanych potocznie wózkami widłowymi. Posiadanie takich uprawnień umożliwia podjęcie pracy np. w magazynie czy w zakładzie produkcyjnym, a ofert zatrudnienia dla operatorów nie brakuje. Jeśli rozważasz zapisanie się na kurs, to najpierw sprawdź, co trzeba o tym wiedzieć.

Kto może wziąć udział w kursie dla operatorów wózków jezdniowych?

Istnieje tylko kilka podstawowych wymagań, mianowicie:

  • ukończenie 18 lat,
  • posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia,
  • posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego dobry stan zdrowia kursanta i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora.

Jak wygląda kurs?

Kurs operatora wózków jezdniowych składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych. Kursanci poznają budowę wózka, zasadę jego eksploatacji oraz warunki bezpiecznej pracy na stanowisku operatora.

Po ukończeniu kursu (dostępne są nawet kursy weekendowe) kandydat przystępuje do egzaminu przeprowadzanego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza otrzymanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że do uzyskania są dwie kategorie takich uprawnień:

  1. Na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – uprawnienia są nadawane na 5 lat.
  2. Na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – uprawnienia są nadawane na 10 lat.

Kurs dla operatorów wózków widłowych umożliwiający zdobycie kompletu uprawnień kosztuje między 1000 a 1300 złotych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.