Rodzaje uprawnień elektrycznych G1

Krzysztof Jagielski
11.09.2023

Uprawnienia elektryczne, nazywane potocznie uprawnieniami SEP, to bardzo cenna kwalifikacja zawodowa. Na obecnym rynku pracy praktycznie gwarantuje ona znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia. Nic dziwnego, że zainteresowanie kursami przygotowującymi do egzaminu na uprawnienia elektryczne G1 rośnie wręcz lawinowo. Warto przy tym wiedzieć, że istnieją różne rodzaj takich uprawnień, o czym więcej przeczytasz w naszym poradniku.

Czym są uprawnienia G1?

Uprawnienia elektrycznej w grupie G1 umożliwiają legalną obsługę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną do 1 kV. Są zatem praktycznie niezbędne w sytuacji, gdy chcemy wykonywać zawód elektryka czy to na własną rękę, czy poprzez zatrudnienie w firmie prywatnej/państwowej.

Uprawnienia E

Podstawowym rodzajem uprawnień elektrycznych w grupie G1 są uprawnienia na stanowisku E. Odnoszą się one do eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych.

Fachowiec, który posiada ww. uprawnienia, może obsługiwać, konserwować, przeprowadzać remonty czy montować wszystkie wymienione instalacje.

Uprawnienia D

Uprawnienia na stanowisku D są bardziej pożądane, ponieważ dają o wiele szerszy zakres kwalifikacji. Odnoszą się one do dozoru instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych, włącznie z wykonywaniem prac kontrolno-pomiarowych.

Osoba, która posiada te kwalifikacje, może chociażby dokonywać pomiarów elektrycznych, zatwierdzać protokoły z pomiarów czy też potwierdzać zgodność przeprowadzonych prac z projektem instalacji elektrycznej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie