Praca zdalna - wady i zalety

Antoni Kwapisz
27.12.2023

Praca zdalna, znana również jako praca na odległość lub telepraca, to forma zatrudnienia, w której pracownik nie musi przebywać w miejscu zatrudnienia. Zamiast obowiązku fizycznego przebywania w biurze wykonuje on swoje obowiązki z dowolnego miejsca, korzystając z komputera i internetu.

Pierwszym czynnikiem, który przyczynił się do rozwoju pracy zdalnej był rozwój technologii. Dzięki niemu łatwiejsza stała się komunikacja i współpraca na odległość. Poprzez zwiększenie prędkości internetu możliwe stało się przesyłanie dużych ilości danych. W efekcie opisanych procesów, pracownicy mogą pracować z domu, kawiarni, czy nawet z innego kraju. Jednym z rozwiązań jest system EOS Home Office.

Drugim czynnikiem, który pojawił się w ostatnich latach, i wpłynął na szybki rozwój pracy zdalnej była pandemia COVID-19. Zmusiła ona wiele firm do wprowadzenia zdalnego trybu pracy dla swoich pracowników. Ograniczenia związane z pandemią pokazały, że praca zdalna może być skutecznym rozwiązaniem w wielu branżach.

Praca zdalna niesie ze sobą bardzo wiele korzyści, zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Przede wszystkim, pozwala ona na większą elastyczność w planowaniu czasu i organizacji pracy. Pracownicy mogą dostosować swoje godziny pracy do własnych potrzeb i preferencji, co często prowadzi do lepszej równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Dodatkowo pracownicy nie tracą czasu, środków finansowych i sił na dojazdy. Jeśli uznamy, że średni czas poświęcony na dojazd do miejsca pracy wynosi godzinę w jedną stronę daje to 2 godziny zaoszczędzone każdego dnia. W ujęciu tygodniowym mamy w rezultacie 10 godzin a w miesięcznym aż 40 godzin. Jednocześnie czas poświęcony na dojazd nie jest naszym odpoczynkiem, a nawet jadąc komunikacją miejską ciężko jest wykonywać jakiekolwiek wartościowe czynności ze względu na panujący dookoła hałas.

Praca zdalna może również być korzystna dla pracodawcy. Eliminuje konieczność wynajmowania biur i ponoszenia związanych z tym kosztów. Daje również możliwość rekrutowania najlepszych talentów z całego świata, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej.

Jednak praca zdalna może również powodować pewne trudności i niedogodności. Jednym z głównych problemów jest trudność w utrzymaniu produktywnej komunikacji i współpracy między członkami zespołu, którzy pracują z różnych miejsc. Rozwiązaniem problemu mogą być szeroko dostępne narzędzia, takie jak aplikacje do wideokonferencji czy platformy do zarządzania projektami. Mogą one znacznie zniwelować problemy pracy na odległość, należy jednak mieć na uwadze że zupełnie ich nie wyeliminują. Pracodawca musi każdorazowo określić czy na danym stanowisku i przypadku realizacji konkretnego projektu wybrani pracownicy mogą pracować zdalnie.

Praca zdalna ma bardzo wiele zalet i jest prawdopodobne, że będzie kontynuować swoje rosnące znaczenie w przyszłości. Jednak aby prawidłowo funkcjonować, wymaga ona odpowiedniego planowania, komunikacji i dyscypliny zarówno od pracowników, jak i od pracodawców. Dobrym rozwiązaniem wydaje się praca hybrydowa – połączenie pracy zdalnej i na miejscu w siedzibie pracodawcy. Niweluje ona wady i niedogodności występujące w sytuacji, gdy pracownik wykonuje obowiązki wyłącznie zdalnie.

Poczytaj o systemie do pracy zdalnej EOS Home Office: www.eos-system.pl

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie