Budowa marki pracodawcy podczas procesu rekrutacyjnego?

Krzysztof Jagielski
27.01.2021

Proces rekrutacji pracowników rozpoczyna się w momencie pojawienia się potrzeby uzupełnienia lub rozwoju zespołu. Wówczas to pracodawca może umieścić ogłoszenie o poszukiwaniu odpowiednich kandydatów, albo na własną rękę rozpocząć proces poszukiwania pracowników spełniającymi jego oczekiwania. Alternatywą będzie współpraca z agencją rekrutacyjną, wyspecjalizowaną w takiej działalności.

W ramach rekrutacji można jednocześnie budować pozytywny obraz marki pracodawcy poprzez profesjonalnie zaprojektowanie całego procesu rekrutacyjnego, co nazywane jest z języka angielskiego „candidate experience”. Na czym będzie to polegało?

Przebieg procesu rekrutacyjnego

Inaczej wygląda zatrudnianie pracownika z perspektywy pracodawcy, a inaczej z perspektywy samych kandydatów. Pracodawca najpierw formułuje swoje zapotrzebowanie na pracowników, ich role w zespole oraz zakres zadań. Jeśli pracodawca w swojej strategii zatrudnienia planuje rozwój zespołu np. ze względu na intensywny rozwój firmy lub też planuje uzupełnić kadry o określonych specjalistów lub menadżerów, to uruchamia proces rekrutacyjny.

Określa, jakich pracowników potrzebuje, jakie mają oni mieć kompetencje i co będzie im oferować na danym stanowisku pracy. Następnie takie wymagania i warunki pracy są usystematyzowane i ujmowane w ogłoszeniu rekrutacyjnym, które pojawić się może w kilku kanałach – online (np. w postaci ogłoszeń na portalach pracy) lub offline (np. w prasie lokalnej).

W kolejnym kroku gromadzone są aplikacje kandydatów, odpowiadających na zamieszone ogłoszenia. Następuje selekcja ich CV pod względem najlepszego dopasowania kandydata do wymagań pracodawcy. Wybrane osoby zapraszane są na rozmowy kwalifikacyjne. Spośród nich wyłaniana jest osoba, która najlepiej spełnia oczekiwania przedsiębiorcy pod względem kompetencji jak i dopasowania do kultury firmy. Finałowo podpisywana jest z umowa pomiędzy zatrudnianym pracownikiem i pracodawcą.

Innym rozwiązaniem jest powierzenie całego procesu wyspecjalizowanej agencji rekrutacyjnej. Agencja zaprojektuje i przeprowadzi wówczas proces tak aby pracodawca otrzymał najlepszych kandydatów na rynku i sfinalizował zatrudnienie. Dzięki wiedzy i doświadczeniu agencji w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych dostarczeni kandydaci spełniają najwyższe wymagania pracodawcy. Pracodawca tym samym oszczędza wiele czasu i zasobów własnych ponieważ taki proces jest bardziej efektywny i uwalnia pracodawcę od wielu działań.

Polecamy: Agencja rekrutacyjna HR Contact!

Natomiast z perspektywy pracownika rekrutacja wygląda nieco inaczej. Rozpoczyna się od sprawdzenia ogłoszeń pod kątem własnych wymagań dotyczących przyszłego stanowiska pracy. Wysyła on swoje CV do pracodawcy lub agencji rekrutacyjnej aby zainteresować ich swoja osobą. W międzyczasie dokonywana jest selekcja kandydatów. Kolejnym krokiem jest kontakt ze strony pracodawcy lub agencji. Błędem popełnianym przez pracodawców jest pozostawianie kandydatury pracownika bez odpowiedzi. Nie wie on, czy jego kandydatura została zaakceptowana czy też odrzucona, czy ma szanse na zatrudnienie. W takim momencie do prowadzącego rekrutację należy poinformowanie odrzuconych kandydatów o wyniku selekcji. Często również o powodzie odrzucenia ich kandydatury.

Podobnie jest w przypadku uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej dla zaproszonych kandydatów. W dobrym tonie jest kontakt z kandydatami po przeprowadzonej rozmowie. Jeżeli kandydat otrzymuje ofertę zatrudnienia wówczas powinno się go poinformować o tym telefonicznie lub mailowo. Przekazuje się wtedy również informacje dotyczące warunków zatrudnienia. Często również prowadzi się z nim dalsze negocjacje co do umowy, wynagrodzenia lub innych czynników zatrudnienia. W przypadku kandydatów, którzy zostali odrzuceni po rozmowie kwalifikacyjnej kontakt z informacją o wyniku rozmowy należy przekazać możliwie szybko po podjęciu decyzji przez pracodawcę. Pozwoli to odrzuconym kandydatom na podjęcie dalszych kroków w kierunku poszukiwania nowego miejsca pracy.

Dzięki takim działaniom pracodawca w pozytywny sposób buduje swoja markę na rynku pracy. Z jakiego powodu jest to takie istotne?  Dzięki pozytywnej marce pracodawca jest bardziej rozpoznawalny, budzi większe zaufanie wśród potencjalnych kandydatów i tym samym otrzymuje więcej wartościowych aplikacji.

Czym w istocie jest candidate experience?

W kontekście budowania w zaplanowany, zamierzony sposób marki pracodawcy można mówić o terminie candidate experience. Dosłownie oznacza ono doświadczenia kandydata podczas całego procesu rekrutacyjnego. To pracodawca czy współpracująca z nim agencja rekrutacyjna może zadbać o to, aby owe doświadczenia gromadzone w czasie procesu rekrutacyjnego przez kandydatów, były możliwie jak najlepsze. Korzystne dla przedsiębiorcy jest to, jeśli kandydat wyniesie z tego procesu jak najlepsze wrażenia. Nawet, gdy nie zostanie on zatrudniony, to zbuduje pozytywny wizerunek marki firmy, do której aplikował. Opinia o firmie zostanie rozpowszechniona w mniejszym czy większym zakresie w środowisku branżowym, co pozwoli na kształtowanie dobrego wizerunki marki pracodawcy.

Kandydat buduje ją poprzez pryzmat tego, jak został potraktowany przez rekruterów czy samego pracodawcę, czy jego kandydatura w ogóle doczekała się rozpatrzenia i czy został poinformowany o wynikach rekrutacji. Negatywnie na wizerunek marki pracodawcy oddziałuje lekceważące podejście firmy do aplikujących do niej pracowników.

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.