Czy możesz wypłacić pracownikowi pensję w gotówce?

Marek Szydełko
18.04.2024

Wokół tytułowego tematu narosło mnóstwo mitów i półprawd. Wielu pracodawców słyszało, że nie ma możliwości wypłacania pensji w gotówce, co w niektórych sytuacjach może być pewnym utrudnieniem. Jak jest naprawdę? To już wyjaśniamy w naszym poradniku.

Co z tą gotówką?

Od razu odpowiedzmy na postawione w tytule tego artykułu pytanie: tak, w Polsce jest możliwość wypłacania wynagrodzenia pracownikom w gotówce, jednak muszą być spełnione pewne warunki. Oto one:

  1. Zgoda pracownika - aby móc wypłacić wynagrodzenie w gotówce, konieczna jest zgoda pracownika. Zgody tej najlepiej jest udzielić w formie pisemnej i złożyć ją w kadrach, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień czy sporów w przyszłości.
  2. Polityka firmy – zakład pracy powinien jasno określić zasady dotyczące formy wypłaty wynagrodzeń, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wiele firm preferuje wypłatę wynagrodzeń przez przelew bankowy ze względu na bezpieczeństwo i łatwość w ewidencjonowaniu transakcji. Nie warto natomiast zamykać sobie furtki do ewentualnych wypłat pensji w formie gotówkowej.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Przy wypłacie wynagrodzenia w gotówce ważne jest, aby dokładnie dokumentować każdą transakcję. Pracownik powinien otrzymać pokwitowanie odbioru gotówki, na którym powinna znaleźć się kwota wypłaty, data oraz podpisy obu stron (pracownika i osoby wypłacającej).

Kodeks pracy określa terminy, w jakich wynagrodzenie powinno być wypłacane. Niezależnie od formy wypłaty, pracodawca musi przestrzegać tych terminów, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie