Czy pracodawca może wypłacać pensję pracownika współmałżonkowi?

Mariusz Siwko
01.03.2018

Polski Kodek pracy mówi jasno, że wynagrodzenie za pracę z tytułu wszelkich umów (także cywilnoprawnych), musi być wypłacane bezpośrednio pracownikowi. W większości przypadków mowa o przelewie na konto, a w szczególnych sytuacjach o wypłacie w formie gotówki do rąk własnych. Bywa jednak, że pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku i może, a nawet musi przekazać wynagrodzenie współmałżonkowi. Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Nakaz sądowy

Jedyną sytuacją, w której pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia części lub całości wynagrodzenia pracownika jego współmałżonkowi, jest nakaz sądowy. Sąd może go wystawić w toku postępowania alimentacyjnego, jeśli celem jest zaspokojenie potrzeb bytowych współmałżonka, a w szczególności małoletnich dzieci. Takie wynagrodzenie może zostać przelane na konto upoważnionej osoby lub wypłacone jej do rąk własnych.

Sąd wyda taki nakaz, jeśli współmałżonek wystąpi o zabezpieczenie środków na utrzymanie dzieci na mocy zapisów Kodeksu rodzinnego. Jest to skuteczny środek alimentacyjny. Sąd nie musi zlecać przeprowadzenia postępowania komorniczego, aby mieć pewność, że zasądzone środki faktycznie trafią do współmałżonka.

Jeśli pracodawca otrzyma sądowy nakaz wypłaty pensji osobie trzeciej, wskazanej w tym postanowieniu, to nie może się od niego uchylić. Jednocześnie zostaje zwolniony z obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracownikowi.

Coraz częstsza sytuacja

Wbrew pozorom podobne nakazy trafiają do coraz większej grupy polskich przedsiębiorców. Wynika to z faktu lawinowego wzrostu liczby tzw. dłużników alimentacyjnych. Jeśli pracownik pozostaje w związku małżeńskim, ale nie utrzymuje rodziny, nie przekazuje pieniędzy na dzieci, to współmałżonka (lub współmałżonek – prawo obowiązuje oboje rodziców) może wystąpić do sądu z roszczeniem. Nakaz wypłaty pensji jest bardzo skutecznym sposobem na walkę z tzw. alimenciarzami.

Pamiętaj jednak, że wypłata pensji na rzecz współmałżonka jest możliwa wyłącznie na postawie nakazu sądowego. Nie możesz tego robić np. na prośbę żony, która przyjdzie do Ciebie i poprosi o przekazywanie całej lub części pensji męża na jej konto. Takie działanie byłoby niezgodne z prawem i mogłoby zostać zaskarżone przez pracownika.

Na dłuższą metę warto się też zastanowić nad sensem zatrudniania człowieka, który nie dba o utrzymanie swojej rodziny, w szczególności dzieci. Takie sprawy mogą bardzo źle wpływać na wizerunek przedsiębiorstwa.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.