Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

Mariusz Siwko
13.10.2021

W Polsce tylko około 30 proc. osób z niepełnosprawnością jest czynnych zawodowo. To jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Pracodawcy wciąż obawiają się zatrudniać takich pracowników i nawet wolą płacić kary na PFRON. To zła polityka. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością ma jak najbardziej sens i może przynieść firmie wymierne korzyści. Jakie? Tego już dowiesz się z naszego poradnika.

Wzrost morale w zespole

Tak, pracownicy z niepełnosprawnością mogą poprawić atmosferę w zespole, którego stali się członkami, co oczywiście przełoży się także na wydajność. Praca ramię w ramię z osobami mającymi różnego rodzaju ograniczenia uczy empatii, cierpliwości, a także zwiększa zaangażowanie po stronie pełnosprawnych pracowników. Wiele firm już tego doświadczyło i podkreśla, że jest to największa korzyść wynikająca z utworzenia stanowisk dla pracowników z niepełnosprawnością.

Korzyści ekonomiczne

Ich także nie można pominąć, choć nie powinny stanowić głównej motywacji do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Faktem jest natomiast, że taka decyzja pozwoli przedsiębiorcy uniknąć dalszego wnoszenia kar na rzecz PFRON. Dodatkowo istnieje szereg możliwości w zakresie uzyskania dotacji na zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowania stanowiska pracy do jej potrzeb, zakupu niezbędnego wyposażenia etc.

Obsadzenie stanowisk, na które trudno jest znaleźć pełnosprawnych pracowników

Na współczesnym rynku pracy bardzo trudno jest obsadzić wszystkie wolne stanowiska w firmie, szczególnie te gorzej opłacane i niewymagające wysokich kwalifikacji. Warto więc przynajmniej rozważyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które mogą wypełnić luki kadrowe w firmie i sprawować się wcale nie gorzej niż rozleniwiony i pracujący od niechcenia pracownik skierowany np. przez urząd.

Pozyskanie lojalnego, bardzo oddanego pracownika

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały tak potrzebne im zatrudnienie, traktują to nie tylko w formie zabezpieczenia swoich potrzeb ekonomicznych, ale również terapii. Praca zawodowa pozwala im mieć stały kontakt z ludźmi, rozwijać się, uczyć nowych rzeczy. Są wdzięczne za daną im szansę i wykazują się lojalnością oraz oddaniem w stosunku do pracodawcy. Takiej postawy próżno jest dziś szukać wśród pracowników pełnosprawnych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.