Kompetencje miękkie i twarde na przykładach

Mariusz Siwko
10.05.2024

Współczesny rynek pracy nie premiuje jednoznacznie tylko osób posiadających kompetencje twarde lub miękkie. Najbardziej pożądani są pracownicy, którzy poza ścisłymi kwalifikacjami potrafią również funkcjonować w grupie i dopasować się do środowiska zawodowego. Wiele osób nadal nie potrafi jednak odróżnić kompetencji miękkich i twardych, dlatego pochylamy się nad tym tematem w naszym artykule, pokazując te różnice na konkretnych przykładach.

Kompetencje twarde

Kompetencje twarde, nazywane również kompetencjami specjalistycznymi, odnoszą się do konkretnej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaną pracą. Są to kompetencje, które można mierzyć i ocenić chociażby w oparciu o świadectwa, certyfikaty, dyplomy, referencje etc.

Przykłady kompetencji twardych to:

  • Umiejętność obsługi określonych narzędzi lub oprogramowania;
  • Znajomość języków obcych;
  • Umiejętności techniczne, takie jak programowanie;
  • Wiedza specjalistyczna w danej dziedzinie, np. prawo, medycyna, księgowość.

Kompetencje twarde często stanowią warunek konieczny dla rozpatrzenia kandydatury osoby starającej się o dane stanowisko.

Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie, nazywane też umiejętnościami interpersonalnymi, są coraz bardziej doceniane przez pracodawców. Problem z nimi polega na tym, że są trudne do zmierzenia. Odnoszą się do mocno indywidualnych kwalifikacji, których w dużej mierze nie można się nauczyć, ponieważ wynikają np. z cech charakteru.

Przykłady kompetencji miękkich to:

  • Umiejętność komunikacji;
  • Umiejętność pracy zespołowej;
  • Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów;
  • Dobre zarządzanie czasem;
  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem;
  • Empatia i umiejętność budowania relacji.

Kompetencje miękkie mają kluczowy wpływ na efektywność pracy z innymi ludźmi. Niektóre z nich są szczególnie pożądane u osób, które mają zajmować stanowiska kierownicze, liderować zespołom czy zarządzać projektami.

Idealny pracownik to taki, który ma kompetencje twarde wymagane na danym stanowisku, natomiast jednocześnie ma kompetencje miękkie, które dają mu przewagę nad innymi osobami w relacjach międzyludzkich.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie