Kryteria wyznaczania pracowników do zwolnienia

Marek Szydełko
20.05.2024

Jeśli chcesz lub musisz zwolnić pracownika, to oczywiste jest, że powinieneś mieć ku temu ważny powód. Pracownik musi poznać realną i konkretną przyczynę wypowiedzenia mu umowy o świadczenie pracy. Przyczyna ta musi być aktualna w dniu wypowiedzenia i dotyczyć bezpośrednio pracownika lub sytuacji w firmie. Jednak w przypadku konieczności redukcji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca musi stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria wyboru osób do zwolnienia. Omawiamy je w naszym poradniku.

Co trzeba wziąć pod uwagę typując pracowników do zwolnienia?

Tutaj w grę muszą wchodzić obiektywne kryteria, niezwiązane z np. sympatiami czy antypatiami. Podstawowymi czynnikami, jakie pracodawca bierze pod uwagę typując pracowników do wypowiedzenia im umów w związku z redukcją zatrudnienia, są:

  • Kwalifikacje zawodowe;
  • Staż pracy;
  • Dotychczasowy przebieg zatrudnienia;
  • Wykształcenie.

Ważne!

Kierowanie się subiektywnymi odczuciami lub sympatią może zostać uznane za niezgodne z prawem i stanowić podstawę do postawienia pracodawcy zarzutu dyskryminacji.

Ochrona przed wypowiedzeniem

Pamiętajmy również, że przepisy prawa pracy w Polsce zapewniają szczególną ochronę przed wypowiedzeniem dla niektórych grup pracowników, w tym dla pracownic w ciąży oraz osób, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

To kluczowy element polityki społecznej, mający na celu ochronę najbardziej wrażliwych grup pracowników.

Odprawa pieniężna

Pracownicy, którzy utracili pracę w wyniku zwolnień grupowych lub indywidualnych, mają prawo do odprawy pieniężnej, której wysokość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Jest to jednorazowe świadczenie mające na celu częściowe zrekompensowanie utraty źródła dochodu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie