Nagana dla pracownika – co musisz o tym wiedzieć?

Mateusz Nowak
18.06.2024

Jedną z form przywołania pracownika do porządku jest udzielenie mu nagany. W wielu firmach jest to środek pośredni, poprzedzający wypowiedzenie umowy do pracy, który daje jeszcze szansę na poprawę. Co trzeba wiedzieć o funkcji nagany, o tym przeczytasz w naszym poradniku.

Czym jest nagana?

Nagana to formalne upomnienie udzielane pracownikowi za naruszenie obowiązków pracowniczych. Może być stosowana jako środek dyscyplinarny w przypadku poważniejszych naruszeń regulaminu pracy.

Kiedy pracodawca może udzielić nagany?

Naganę można udzielić za ewidentne przewinienia takie jak nieprzestrzeganie regulaminu pracy, niesubordynacja, czy też rażące naruszenia obowiązków służbowych. Ważne jest, aby przewinienie było jasno udokumentowane, a pracownik miał świadomość, za co została mu udzielona nagana.

Procedura udzielania nagany

Nagany nie należy udzielać ot tak sobie, bez żadnego trybu, ponieważ to osłabiłoby efekt dyscyplinujący. Warto tutaj przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  1. Zgromadzenie dowodów na naruszenie regulaminu pracy zakładu.
  2. Rozmowa z pracownikiem i wyjaśnienie mu powodów, dla których otrzymuje naganę.
  3. Pisemne udokumentowanie nagany, które najczęściej archiwizuje się w aktach pracownika.

Skutki nagany

Nagana może wpływać na ocenę pracownika i jego przyszłe relacje z pracodawcą, a także osłabiać jego pozycję w kontekście ewentualnych awansów. Nie powinna natomiast rzutować na równość traktowania pracowników.

Prawo do odwołania

Pracownik ma prawo odwołać się od nagany do sądu pracy, jeśli uważa, że została mu ona udzielona niesłusznie. Do takich sytuacji najczęściej dochodzi wtedy, gdy bezpośrednim skutkiem nagany jest wręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie