Stopnie awansu zawodowego w polskiej policji

Mateusz Nowak
05.02.2024

Polska policja, podobnie jak inne siły mundurowe, ma określoną hierarchię stopni, co oznacza, że wstępując w jej szeregi z góry wiadomo, jak będzie wyglądać ścieżka awansu. To, czy dany funkcjonariusz awansuje na bardzo wysokie stanowisko, zależy od jego zaangażowania, wykształcenia, doświadczenia oraz kompetencji miękkich. Strukturę awansu w polskiej policji przedstawiamy w naszym artykule.

Stopnie policyjne dla posterunkowych i aspirantów

Szeregowi funkcjonariusze mogą osiągać coraz wyższe stopnie w kolejności:

 • Posterunkowy
 • Starszy posterunkowy
 • Sierżant
 • Starszy sierżant
 • Młodszy aspirant
 • Aspirant
 • Starszy aspirant

Stopnie oficerskie

Stopnie oficerskie są zarezerwowane dla kadry kierowniczej. Aby uzyskać taki stopień konieczne jest m.in. zdobycie odpowiedniego wykształcenia oraz cieszenie się nieposzlakowaną opinią. Tutaj ścieżka awansu przedstawia się następująco:

 • Podinspektor
 • Inspektor
 • Nadinspektor
 • Generalny inspektor (najwyższy stopień w policji, przyznawany przez Prezydenta RP)

Warto przy tym wiedzieć, że awanse w polskiej policji odbywają się na dwóch poziomach:

 1. Awans zawodowy – tutaj funkcjonariusze policji mogą awansować w ramach swojej kategorii zawodowej na podstawie uzyskiwanych ocen, zaliczanych egzaminów oraz nabywania doświadczenia zawodowego.
 2. Awans poza kolejnością – jest możliwy w sytuacji, gdy funkcjonariusz wykaże się szczególnymi zasługami lub wybitnymi osiągnięciami.

Tyle teoria. Praktyka pokazuje jednak, że często o awansie zawodowym w policji decyduje indywidualna ocena przełożonego. Policja, jak każda służba mundurowa, jest silnie zhierarchizowana.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie