Stypendium naukowe: kto i na jakich zasadach może je otrzymać?

Krzysztof Jagielski
08.06.2020

Stypendium naukowe, a precyzyjniej – stypendium rektora, to bardzo popularna forma wsparcia finansowego studentów. Jest oczywiście przeznaczona tylko dla tych żaków, którzy czymś pozytywnym się wyróżniają – osiągnęli wysoką średnią lub odnoszą sukcesy na polu naukowym, kulturalnym, sportowym. Kto może otrzymać stypendium naukowe? Jakie są warunki jego przyznawania? Ile wynosi stypendium rektora?

Dla kogo?

Z założenia stypendium naukowe jest przyznawane najzdolniejszym studentom, co potwierdza wysoka średnia ocen po pierwszym roku studiów. Większość uczelni stosuje tutaj minimalny próg, który wynosi 4,0, choć zwykle taka średnia i tak okazuje się być niewystarczająca.

Co ciekawe, stypendium rektora mogą otrzymać również pierwszoroczniacy, którzy mogą się pochwalić wybitnymi osiągnięciami na etapie szkoły średniej – na przykład zwycięstwem w olimpiadzie przedmiotowej czy zdobyciem wysokiego lauru w zawodach sportowych rangi krajowej, europejskiej lub światowej.

Warto wiedzieć

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczelnia może przyznać stypendium rektora maksymalnie 10% studentów danego kierunku.

Dodajmy również, że w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe nie obowiązują żadne progi dochodowe. Czyli: student nie musi się znajdować w trudnej sytuacji materialnej, aby móc liczyć na przyznanie mu stypendium rektora. Liczą się wyłącznie osiągnięcia.

Wysokość stypendium naukowego

Nie ma tutaj żadnej uniwersalnej stawki. Wysokość stypendium rektora jest ustalana indywidualnie przez każdą uczelnię. Wpływ na to ma przede wszystkim budżet stypendialny, jakim dysponuje dana uczelnia, liczebność rocznika oraz system przyznawania stypendiów – czy studenci otrzymują stałą kwotę, czy może jest ona uzależniona od skali ich osiągnięć (system progowy).

Dla porównania: na Uniwersytecie Warszawskim stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 wynosiło 790 złotych miesięcznie. Z kolei żacy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogli otrzymać od 400 złotych miesięcznie do aż 1600 złotych miesięcznie.

Na koniec wspomnijmy jeszcze, że każda uczelnia działająca w naszym kraju ma obowiązek przyznawać stypendia naukowe – dotyczy to również uczelni prywatnych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.