Zwolnienie dyscyplinarne z pracy – sprawdź, kiedy pracodawca ma prawo Ci je wręczyć!

Antoni Kwapisz
20.02.2017

Zwolnienie dyscyplinarne to w dzisiejszych czasach ostateczność. Pracodawcy bardzo ostrożnie podejmują decyzję o natychmiastowym rozstaniu z pracownikiem, bo sytuacja na rynku zmusza ich do akceptowania różnych przewinień. Bywa jednak, że pracownik przekroczy cienką granicę i wtedy nie ma innego wyjścia. W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo wręczyć zwolnienie dyscyplinarne? Przeczytaj.

Trzy scenariusze

Polskie prawo przewiduje jedynie trzy sytuacje, w których pracodawca może rozstać się z pracownikiem w trybie natychmiastowym, czyli wręczyć mu wypowiedzenie dyscyplinarne.

Pierwszym przypadkiem jest utrata przez pracownika uprawnień do wykonywania zawodu na konkretnym stanowisku. Najczęściej dochodzi do tego wśród kierowców zawodowych. Jeśli pracownik straci prawo jazdy w efekcie jazdy po pijanemu, to pracodawca ma pełne prawo zwolnić go z pracy w trybie dyscyplinarnym.

Kolejną sytuacją jest ta, gdy pracownik nie spełnia wymogu niekaralności. Oczywiście obowiązuje on tylko na specyficznych stanowiskach – np. w policji czy straży miejskiej. Jeśli pracownik popełni przestępstwo i zostanie za nie skazany prawomocnym wyrokiem, otrzyma zwolnienie dyscyplinarne.

Ostatni przypadek budzi najwięcej kontrowersji. Otóż pracodawca może zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym, jeśli uzna, że ten dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków służbowych. Nie można jednak interpretować tego w dowolny sposób. Za ciężkie naruszenia sądy pracy uznają m.in.:

  • Przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu narkotyków
  • Spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków w miejscu pracy
  • Notoryczne spóźnianie się do pracy
  • Samowolne opuszczenie stanowiska pracy
  • Kradzież
  • Przekazywanie poufnych informacji konkurencji
  • Podjęcie pracy u konkurencji bez zgody przełożonego

Jaki jest tryb wręczania zwolnienia dyscyplinarnego?

Zgodnie z przepisami pracodawca ma miesiąc na wręczenie zwolnienia dyscyplinarnego, liczony od momentu stwierdzenia przewinienia lub np. utraty uprawnień przez podwładnego. W wypowiedzeniu musi znaleźć się informacja na temat powodów rozstania. Jeśli w firmie działa związek zawodowy, to pracodawca ma obowiązek zasięgnąć jego opinii, jednak nie jest ona wiążąca.

Pamiętaj!

Jeśli pracodawca nie poprosi o związkową opinię, każdy sąd pracy przywróci zwolnionego pracownika na stanowisko.

Pracownik oczywiście ma prawo odwołać się do sądu pracy – wówczas to sąd podejmie decyzję, czy powód i tryb wręczenia „dyscyplinarki” był prawidłowy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.